Informacje Ogólne

INWESTYCJE W SZKOŁACH I SPORCIE

 

W Lubczy już niebawem zostanie oddana do użytku nowoczesna hala sportowa. Budowa trwa. Obiekt będzie wykonany w energooszczędnej technologii pasywnej. Jego koszt to 3 miliony złotych. Wcześniej wokół szkoły zostało wykonane ogrodzenie.

Pełne wyposażenie zyskała sala sportowa przy szkole w Woli Lubeckiej. W kotłowni szkoły wymieniono piec centralnego ogrzewania, zaś na podwórku urządzono plac zabaw dla dzieci. Wykonano także parking obok szkoły, poszerzono i wyremontowano drogę dojazdową.
W latach 2015-2016 zmodernizowano budynek i otoczenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalasowej. Zadanie, którego koszt to 616,5 tys. zł, obejmowało termomodernizację i remont budynku oraz jego dachu, modernizację kotłowni oraz budowę placu zabaw dla dzieci.

Kompleksową modernizację budynku szkoły przeprowadzono również w Joninach. W efekcie uczniowie mają komfortowe warunki do nauki, a nauczyciele – do pracy. Dzięki przeprowadzonemu remontowi możliwe było uruchomienie potrzebnego mieszkańcom przedszkola.
W Joninach zmodernizowano także boisko sportowe. Teraz mogą tu być rozgrywane mecze piłkarskie klasy A. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu utwardzono miejsca postojowe. Współdziałanie burmistrza Ryglic oraz Zarządu Klubu Sportowego Ryglice zaowocowało wykonaniem projektu bieżni rekreacyjnej, która w całości zostanie sfinansowana ze środków zewnętrznych. Stosowny wniosek został już złożony.

Szkoła w Kowalowej zyskała nowy plac zabaw, wyremontowano tu również system centralnego ogrzewania. Koszt tych prac to 44 tys. zł. Niebawem rozpocznie się budowa parkingu i montaż oświetlenia w sąsiedztwie tej placówki.

W Ryglicach wyremontowane zostały budynek szkoły oraz dach hali sportowej. Zamontowano tu także hydranty przeciwpożarowe. Opracowana została również koncepcja i projekt modernizacji hali sportowej, by poprawić jej akustykę. Obok szkoły powstał plac zabaw (koszt - 95 tysięcy zł), a otoczenie obiektu zagospodarowano z przeznaczeniem na park rekreacyjno-dydaktyczny.

Wieloetapowemu remontowi poddano także budynek przedszkola w Ryglicach. Prace obejmowały: renowację dachu (20 tysięcy zł), przebudowę otoczenia placówki – wykonanie mat ochronnych, kostki na drogach komunikacyjnych, przebudowę ogrodzenia (175 tys. zł), remont i adaptację nowych pomieszczeń wraz z montażem hydrantów i oświetlenia ewakuacyjnego oraz remontem balkonu (75 tys. zł). Teraz kolej na modernizację placu zabaw na Rynku w Ryglicach. Zostaną tu zamontowane nowe urządzenia do zabawy.

Przebudowano budynek starej szkoły w Ryglicach– przygotowano tu pomieszczenia dla Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci. Koszt prac – 120 tys. zł

Nową halą sportową w niedalekiej przyszłości będą się mogli cieszyć mieszkańcy Bistuszowej. Dokonano już adaptacji projektu. Przygotowano również dokumentację geologiczną. Było to podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie planowanej inwestycji. Przewidywany koszt to ponad 3 mln zł.

 

Wróć