Informacje Ogólne

Inwentaryzacja ogrzewania budynków w gminie Ryglice

Inwentaryzacja ogrzewania budynków w gminie Ryglice

 

 

Szanowni Mieszkańcy !

Ekodoradca Gminy Ryglice informuje, że w miesiącach luty – kwiecień 2019 roku prowadzona bedzie inwentaryzacja ogrzewania budynków na terenie gminy.

 

Obowiązek ten wynika z zapisów Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, przyjętego w dniu 23 stycznia 2017 r. uchwałą Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego Na gminę nałożono obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich źródeł ciepła. Do każdego domu w najbliższym czasie zostanie dostarczona ankieta do wypełnienia wraz z pismem przewodnim. Otrzymacie Państwo ankietę, w niej oprócz danych adresowych należy podać dane dotyczące budynku mieszkalnego, obecnie używanych źródeł ciepła, rodzaju i ilości zużytych paliw oraz dane dotyczące sposobu przygotowania ciepłej wody. Bardzo prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Ryglicach osobiście do pokoju nr 9 lub 6, przesłanie pocztą lub przesłanie skanu drogą mailową na adres: ekodoradca.ryglice@onet.eu do końca marca bieżącego roku.

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe. Pozyskane dane posłużą do przygotowania bazy danych o źródłach ciepła wykorzystywanych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy. Mieszkańcy którzy nie wywiążą się z tego obowiązku będą mieli ograniczony dostęp do uczestnictwa w projektach realizowanych przez gminę, dotyczących ochrony powietrza.

Druk formularza ankiety dostępny jest również na stronie internetowej w zakładce EKODORADCA

Wszelkich informacji udziela Pani Beata Makarska –Ekodoradca, pod numerem telefonu: 14 644 36 16 lub w razie jej nieobecności Pani Marta Kozioł, tel.: 14 644 36 30.

Jednocześnie informuję, że w roku 2019 nadal istnieje możliwość oddania do utylizacji materiałów zawierających azbest (eternit) z dachów lub pryzm. Dalsze informacje pod numerem telefonu 14 644 36 12.

 

Wróć