Ogłoszenia i komunikaty

Intensywne opady śniegu

Intensywne opady śniegu

IMGW w Krakowie prognozuje dla województwa małopolskiego -subregion południowy od godz.12:00 dnia 02.02.2018r. do godz.24:00 dnia 03.02.2018r. wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w pierwszej dobie od 10cm do 20 cm.W ciągu kolejnych godzin następować będzie dalszy przyrost pokrywy śnieżnej. W sumie za cały okres prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej od 30 cm do 45 cm.

Wróć