Informacje Ogólne

Informacje o naborze do służby wojskowej

Informacje o naborze do służby wojskowej

Szczegółowe informacje o naborze do służby przygotowawczej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej - WKU w Tarnowie

tel. 261 138 685 lub 261 138 667

Wróć