Ogłoszenia i komunikaty

Informacja o spotkaniu w Kowalowej

Informacja o spotkaniu w Kowalowej

Informujemy, że dnia 21 kwietnia 2017, o godz. 17.00  (Piątek) w Remizie OSP w Kowalowej,

odbędą się konsultacje społeczne w ramach opracowań studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice.

Wróć