Informacje Ogólne

KOŁA ŁOWIECKIE ZWIĘKSZAJĄ ILOŚĆ ODSTRZAŁÓW DZIKÓW

                Burmistrz Ryglic wystąpił do Kół Łowieckich działających na terenie gminy Ryglice z wnioskiem o zwiększenie liczby odstrzałów przewidzianych w planach łowieckich w sezonie 2017/2018. Działania te przyniosły efekty w postaci odpowiedzi Koła Łowieckiego "DZIK", które zwiększyło plan odstrzału dzika o 100 sztuk (plan podstawowy wynosił 110 sztuk), zaś Koło Łowieckie  "TROP" zwiększyło plan o 15 sztuk dzików (plan podstawowy wynosił: 20 sztuk). Koło "HEJNAŁ" zadeklarowało, iż po wykonaniu podstawowego planu odstrzałów, również zwiększy pogłowie odławianych dzików (plan podstawowy wynosi: 70 sztuk). Starania burmistrza w tym zakresie, podyktowane są licznymi skargami rolników na szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę w uprawach rolnych oraz troską o bezpieczeństwo mieszkańców. Populacja dzika jest tak liczna, że nieuniknione stają się bezpośrednie z nim spotkania, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku natknięcia się na samicę z warchlakami. Oczywistym jest, że działania te nie rozwiążą całego problemu, jednakże mamy nadzieję, iż w odczuwalny dla rolników sposób zmniejszą jego skalę.

 

                W załączeniu przestawiamy zawiadomienie o polowaniach zbiorowych KŁ "TROP", które w wyznaczonych datach odbędą się na terenie gminy Ryglice. Mieszkańców prosimy o zachowanie w tych dniach szczególnej ostrożności, a przede wszystkim unikanie spacerów w rejonach objętych polowaniem.

 

Wróć