Informacje Ogólne

Informacja o nakazach podatkowych (Kowalowa)

Informacja o nakazach podatkowych

Urząd Miejski w Ryglicach informuje,

że od dnia 23 stycznia 2018 roku będą roznoszone

NAKAZY PODATKOWE dla wsi Kowalowa za pośrednictwem pracowników tut. Urzędu.

 

Wróć