Informacje Ogólne

Informacja o naborach organizowanych przez PSR

Informacja o naborach organizowanych przez PSR

Ogłoszenie o naborze 10/2017

Lokalna Grupa Działania Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju działająca na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Więcej informacji na stronie:
http://www.psr.tuchow.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-10-2017-promowanie-obszaru-objetego-lsr-w-tym-produktow-lub-uslug-lokalnych/

 

Ogłoszenie o naborze 11/2017

Lokalna Grupa Działania Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju działająca na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Więcej informacji na stronie:

http://www.psr.tuchow.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-10-2017-wzmocnienie-kapitalu-spolecznego-w-tym-przez-podnoszenie-wiedzy-spolecznosci-lokalnej-w-zakresie-ochrony-srodowiska-i-zmian-klimatycznych-takze-z-wykorzystaniem-roz/

Wróć