Informacje Ogólne

Informacja GOPS

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach informuje , że od 1 stycznia 2018roku Wojewoda Małopolski przejął od Marszałka Województwa Małopolskiego realizację zadań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

 

W załączniku informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wróć