Informacje Ogólne

Informacja

Informacja

 

 

Burmistrz Ryglic informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców zostały odwołane zaplanowane spotkania, zebrania wiejskie, spotkania senioralne oraz wszystkie zgromadzenia, spotkania publiczne.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach informuję, że w zwoływanych kolejnych sesjach Rady Miejskiej w Ryglicach będą brać udział tylko radni, pracownik obsługi rady oraz w razie konieczności pracownicy urzędu.

 

Przewodniczący Rady

Marek Dudowicz

Wróć