Ogłoszenia i komunikaty

Informacja

Informacja

Urząd Miejski w Ryglicach informuje,
że w dniu 6 stycznia 2017 r.
w sprawie rejestracji zgonu
pełniony jest dyżur pod nr telefonu 14 65-41-112
w godzinach od 13.00 do 16.00
.

Wróć