Informacje Ogólne

III Przegląd Spektakli Profilaktycznych Gminy Ryglice

14 maja w Spichlerzu Dworskim w Ryglicach odbył się III Przegląd Spektakli Profilaktycznych Gminy Ryglice „Wolni od …” pod patronatem Burmistrza Ryglic Pana Pawła Augustyna

 

Głównym celem konkursu było propagowanie wśród dzieci zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia poprzez ukazanie szkodliwości i zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Ponadto konkurs miał na celu podniesienie wśród uczniów wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie uczestników do pogłębiania wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowotnej, kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów oraz kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i najbliższych. To właśnie przez sztukę teatralną młodzi ludzie mogą podzielić się przeżyciami i doświadczeniami ze swoimi rówieśnikami. W bieżącym roku do udziału w przeglądzie zgłosiło się 8 szkół, które przedstawiły dziesięć spektakli.

 

Komisja Konkursowa w składzie:

1. Dorota Turczyn – Koordynator programu Noworodek+

2. Teresa Lisak – Dyrektor Ośrodka Kultury w Ryglicach,

3. Maria Kozak – Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach

4. Tadeusz Augustyn – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Ryglicach

5. Jerzy Piątek - Kierownik Posterunku Policji w Ryglicach

6. Mariusz Nalepa – Dzielnicowy, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych w Ryglicach

przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie Konkursu, następującym grupom teatralnym:

w kategorii uczniów szkół podstawowych

 

I miejsce – Grupa teatralna „Wolanie” ze Szkoły Podstawowej w Woli Lubeckiej spektakl pt. „Komputerowe upiorki”

II miejsce – Grupa teatralna „Uczniowie klasy piątej” ze Szkoły Podstawowej w Ryglicach spektakl pt. „Którą drogę wybrać”

III miejsce – Grupa teatralna „Hide” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalasowej spektakl pt. „Zerwane więzi”

 

w kategorii uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

I miejsce – Grupa teatralna „Biało-Czarni” ze Szkoły Podstawowej w Joninach spektakl pt. „Głos zniewolonych”

II miejsce – Grupa teatralna „Zamaskowani” ze Szkoły Podstawowej w Kowalowej spektakl pt. „Świat stanął na głowie”

III miejsce – Grupa teatralna w Zespole Szkół w Lubczy spektakl pt. „Jest dobrze?”

 

Ponadto miło nam poinformować, że grupa teatralna „Biało-Czarni ze Szkoły Podstawowej
w Joninach będzie reprezentować Gminę Ryglice w Przeglądzie Małych Form Teatralnych – Przebudzenie organizowanym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Serdecznie gratulujmy wszystkim uczestnikom wspaniałych występów oraz składamy podziękowanie opiekunom grup za trud włożony w przygotowanie spektakli.

 

 

 

przejdź do galerii

Wróć