Informacje Ogólne

9. PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ W BISTUSZOWEJ

9. PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ W BISTUSZOWEJ

W dzieciach drzemie ogromny potencjał twórczy. Wychodząc naprzeciw temu stwierdzeniu już po raz dziewiąty dzieci z oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Ryglice wraz z opiekunami wzięły udział w Przeglądzie Twórczości Dziecięcej, który organizowany był w Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej. Głównym założeniom konkursu, jest rozbudzanie u dzieci zamiłowania do śpiewu, tańca, recytacji utworów dziecięcych jak również promowanie młodych talentów w środowisku lokalnym, kształcenie umiejętności artystycznych i rozwijanie ich ekspresji. Przegląd wpływa również pozytywnie na integrację środowisk szkolnych i uściśla współpracę pomiędzy szkołami. 

W tym roku wzorem lat ubiegłych członkowie szkolnego kółka teatralnego „Bajaderka” przygotowali krótki program artystyczny, który pokazał, że występować może każdy, niezależnie od wieku, a liczą się dobre chęci i zaangażowanie. Występy dzieci z poszczególnych szkół, zawierały bardzo ciekawe walory artystyczne i były na wysokim poziomie. Przebieg konkursu pokazał jak wiele nakładu pracy wymaga przygotowanie występu przez dzieci i opiekunów. Każdy występ nagradzany był gromkimi brawami, a komisja konkursowa miała trudne zadanie by wyłonić zwycięzców. Po dość długich i „burzliwych” obradach wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce oddział przedszkolny ze Szkoły Podstawowej w Joninach
II miejsce oddział  przedszkolny z Publicznego Przedszkola w Ryglicach
III miejsce oddział przedszkolny z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Zalasowej
IV miejsce Oddział przedszkolny z Publicznej szkoły Podstawowej z Bistuszowej oraz Oddział Przedszkolny ze Szkoły Podstawowej w Kowalowej
V miejsce Oddział przedszkolny z Szkoły Podstawowej z Woli Lubeckiej oraz Oddział przedszkolny z Zespołu Szkół w Lubczy

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz indywidualne wyróżnienia. Dzięki hojności sponsorów każde przedszkole otrzymało nagrody dla grupy, a uczestnicy indywidualne upominki.

Do zobaczenia za rok na jubileuszowym X Przeglądzie Twórczości Dziecięcej.

 

Społeczność szkolna PSP w Bistuszowej

 

przejdź do galerii

Wróć