Informacje Ogólne

40 TYS. DLA SZKOŁY W BISTUSZOWEJ

Jak już informowaliśmy, w tym roku najlepszym sołtysem Województwa Małopolskiego został Andrzej Król sołtys Uniszowej. Konkurs zorganizowało Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów i Województwo Małopolskie. Zwycięzca otrzymał nagrodę w kwocie 40 tys. zł, którą postanowił przeznaczyć na zakup wyposażenia siłowni wewnętrznej w szkole w Bistuszowej.

Uważam, że to świetna inwestycja w rozwój kultury fizycznej dzieci z Bistuszowej i Uniszowej, które w chwili obecnej ćwiczą na szkolnych korytarzach lub podwórku. Problem ten rozwiąże budowa hali sportowej przy szkole w Bistuszowej. Roboty budowlane ruszą już w 2020 r.  Do czasu zakończenia inwestycji, dzieci będą mogły ćwiczyć na sprzęcie zakupionym do siłowni wewnętrznej, który będzie potem stanowił wyposażenie obiektu hali.

Panie Andrzeju! Jeszcze raz gratuluję zwycięstwa oraz wspaniałej inicjatywy zakupu sprzętu dla dzieci i młodzieży z bistuszowskiej szkoły.

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

Wróć