Informacje Ogólne

4 PUBLIKACJE PROMUJĄCE GMINĘ RYGLICE

 

W dniu wczorajszym podpisałem umowę o dofinansowanie kwotą prawie 24,5 tys.  zł zadania pn. Promocja dziedzictwa lokalnego gminy Ryglice poprzez wydanie czterech publikacji". Całość zadania kosztować będzie prawie 51 tys. zł. Za tę kwotę wydane zostaną 3 albumy promujące gminę Ryglice: "Cztery pory roku w gminie Ryglice", "Zabytki w gminie Ryglice", "Gmina Ryglice wczoraj i dziś" oraz płyta CD z nagraniem kapeli ludowej "W Kuźni u Kowala". Publikacje te ukazywać będą bardzo szeroki wachlarz zasobów dziedzictwa gminy Ryglice, od przyrody, poprzez zabytki, kulturę, zwyczaje gminy i Pogórza, co wyraźnie wpłynie na wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego naszego regionu. To kolejny krok w szerokiej promocji gminy Ryglice, który z pewnością pozwoli na jej dostrzeżenie przez turystów spoza terenu powiatu tarnowskiego.


Naszym celem na najbliższą przyszłość jest wydanie przewodnika audiowizualnego po Pogórzu, promocja kolejnych kapel ludowych oraz wytyczenie nowych i odpowiednie oznakowanie istniejących szlaków turystyki pieszej i rowerowej.


Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

 

zdjęcie zaczerpnięte z profilu Facebook W Kuźni u Kowala

Wróć