Informacje Ogólne

26,5 TYS. ZŁ DLA BIBLIOTEKI W RYGLICACH

 

Miło mi poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach pozyskała dofinansowanie  w kwocie 26,5 tys.  zł, które przeznaczone zostanie na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego. Środki pochodzą w Programu Instytutu książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019". Jego celem jest zapewnienie mieszkańcom zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych.

 

Dziękuję Pani Kierownik Beacie Jagodzińskiej i wszystkim pracownikom biblioteki za aktywną pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności, poprzez aplikowanie o zewnętrzne środki finansowe na realizację postawionych sobie celów. Często zadania ta wykraczają poza utarte schematy działania danej instytucji, ale zaangażowanie i chęci pozwalają na wszechstronny rozwój zarówno danej jednostki, jak i mieszkańców korzystających z jej usług. Tym samym jeszcze raz zachęcam wszystkich Dyrektorów i Kierowników do podejmowania prób wyszukiwania programów grantowych i pisania wniosków o dofinansowanie na realizację różnorodnych zadań.   

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

 

 

Wróć