Informacje Ogólne

2,5 MLN ZŁ NA ODBUDOWĘ GMINNYCH DRÓG

2,5 MLN ZŁ NA ODBUDOWĘ GMINNYCH DRÓG

Nasza gmina otrzymała pieniądze z MSWiA w kwocie 2,45 mln zł na odbudowę dróg gminnych.

 

Promesa na 1,2 mln dotyczy drogi na Podlesie w Bistuszowej ujętej w protokole szkód w 2010 roku i obejmuje 100% kosztów odbudowy drogi. Kolejne 1,25 mln to 80 % dofinansowania odbudowy 4 dróg zgłoszonych w 2017 r. Są to drogi na Czarną Wieś i Dębcok w Lubczy, ul. Sportowa w Zalasowej i ul. Mickiewicza w Ryglicach.

 

Pozyskane pieniądze to duża korzyść dla budżetu, ponieważ remonty dróg są bardzo kosztowne i przekraczają finansowe możliwości większości gmin.

 

Dziękujemy Radnym i Sołtysom za pomoc przy uregulowaniu własności gruntów pod drogami. Mamy ogromną satysfakcję, że trzy i pół roku wytężonej pracy przynosi teraz efekty.

 

Kolejne kilkanaście dróg zgłosiliśmy do odbudowy w następnych latach.


Materiał wideo:

https://www.tarnowska.tv/wiadomosci/1041,promesy-na-usuwanie-klesk-zywiolowych-trafily-do-s

Wróć