Informacje Ogólne

20 tysięcy z projektu „Niepodległa” 2019 dla Gminy Ryglice

 

Wspólnie z Ośrodkiem Kultury w Ryglicach złożyliśmy projekt „Niepodległa” i otrzymaliśmy kwotę 20 tysięcy na upowszechnianie we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Ryglice wiedzy na temat dążenia Polski do niepodległości. W ramach projektu zostanie zorganizowana w każdej szkole akademia patriotyczna z wykładem historycznym.

Następnie Koła Gospodyń Wiejskich z każdej miejscowości ugotują w strojach z tego okresu potrawy do degustacji dla młodzieży, które były serwowane w tym czasie pod polskimi strzechami. Akademii towarzyszyć będzie wystawa upamiętniająca okres dążenia Polski do niepodległości. Młodzież szkolna będzie miał zadanie, uporządkować jedno miejsce upamiętniające wydarzenie z dawnych czasów. Podsumowaniem projektu będzie msza święta w dniu  11 listopada 2019 oraz apel przy pomniku obok kościoła w Ryglicach. Następnie młodzież przejdzie na Rynek wraz z orkiestrą i odbędzie się wspólne biesiadowanie i śpiewanie pieśni patriotycznych. Koła Gospodyń Wiejskich będą serwowały grochówkę wojskową, która była głównym pożywieniem Wojska Polskiego.

 

Dziękuję Ośrodkowi Kultury, wszystkim zaangażowanym pracownikom za wkład włożony w napisanie projektu i jego realizację.

W dniu dzisiejszym odbyła się narada dyrektorów szkół gdzie również omówiona została realizacja w/w. projektu.

 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

 

 

Wróć