Informacje Ogólne

141 599 zł dofinansowania na chodnik- spotkanie Burmistrza Ryglic ze Starostą Tarnowskim.

Chociaż cały czas trwa pandemia koronawirusa Samorząd Gminy Ryglice oraz Samorząd Powiatu Tarnowskiego funkcjonuje w sposób ciągły. Również na bieżąco spotykamy się w celu dokonania analizy postępującej pandemii oraz inwestycji, które łączą Gminę Ryglice oraz Powiat Tarnowski. Starosta Tarnowski Roman Łucarz poinformował mnie, że na terenie naszej gminy nie ma żadnych zakażeń kornoawirusem. W Powiecie Tarnowskim od początku pandemii zachorowało 15 osób, z czego 8 zostało wyleczonych, a pozostałe 7 osób przechodzi bardzo łagodnie chorobę. Również na terenie Powiatu Tarnowskiego nie odnotowano żadnego zgonu na koronawirusa. Zwróciłem się do Pana Starosty o kontynuowanie inwestycji na terenie Gminy Ryglice, których czasowo dofinansowanie zostało wstrzymane tj. osuwisko w Zalasowej, które jest priorytetem ze względu na usytuowanie przy drodze powiatowej, gdyż panuje tam bardzo duży ruch, a także remont mostu na rzece Wolance w Lubczy i nakładki asfaltowe powstałe po powodzi m.in. w Ryglicach oraz wspólne wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Ryglice-Tuchów- I etap. Dofinansowanie na ścieżkę rowerową z powiatu wynosi 141 599 zł. Chcę podziękować za współprace Staroście Tarnowskiemu Panu Romanowi Łucarzowi, Zarządowi Powiatu oraz Radnym Powiatowym z naszego okręgu, bo tylko wspólna nasza praca przyczyni się do rozwoju naszej gminy oraz powiatu, a naszym mieszkańcom będzie żyło się lepiej.

 

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

 

 

Wróć