Informacje Ogólne

106 599 zł dla Ryglic z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

106 599 zł dla Ryglic z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 

Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 106 tys. zł na drogi dojazdowe do gruntów rolnych, z których planujemy wykonać dwie nakładki asfaltowe. Pierwszą wykonamy w Woli Lubeckiej o długości 327 mb., a drugą w miejscowości Joniny o długości 580 mb. Aktualnie przygotowujemy dokumentację przetargową, a następnie do końca roku planujemy wykonać obie inwestycje. Pomimo tego, że to dofinansowanie jest niższe od planowanego i wnioskowanego przez Gminę Ryglice, inwestycje będziemy wykonywać. Może się okazać, że ze względu na COVID- 19 w przyszłym roku takich dofinansowań Rząd może nie udzielać. Chcę podziękować Panu Radnemu Tadeuszowi Augustynowi z Woli Lubeckiej oraz Panu Markowi Dudowiczowi z Jonin, którzy od początku kadencji zabiegali o realizację tych inwestycji.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć