Informacje Ogólne

I Konkurs „Mały Gminny Mistrz Ortografii”

W dniu 15.05.2018 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalasowej był organizatorem  I Konkursu „Mały Gminny Mistrz Ortografii”.

 

Przystąpiło do niego 19 reprezentantów wszystkich szkół z terenu Gminy Ryglice,  wyłonionych w drodze dowolnych eliminacji.

 

Celem konkursu było zarówno motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii i interpunkcji, jak i wymiana doświadczeń nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania ortografii na poziomie klas  III.

 

Propagowanie idei poprawnej pisowni, wyrabianie dbałości o czystość i piękno języka polskiego jest także przejawem patriotyzmu,  zwłaszcza w odniesieniu do ważnej daty, jaką jest 100 lecie Odzyskania Niepodległości naszego kraju. Ten fakt przyświecał organizatorom, został też podkreślony przez P. Burmistrza Bernarda Karasiewicza  i  P. Dyrektora szkoły Leszka Sutkowskiego.

 

Zmagania konkursowe miały formę dyktanda i godzinnego testu, który zawierał zagadki, krzyżówkę, wymagał uzupełnianie tekstu z lukami, uzasadniania pisowni wyrazów z różnymi trudnościami ortograficznymi.

 

Po oddaniu kart pracy uczestnicy konkursu mieli okazję przyjemnie i pożytecznie spędzić czas w pracowni ceramicznej. Pod okiem plastyka P. Marka Surmacza ochoczo próbowali sił w tej dziedzinie sztuki.  Wytwory po obróbce termicznej  zostaną rozesłane do ich właścicieli.

 

Komisja konkursowa pod przewodnictwem  P. Renaty Nowak ustaliła następujące wyniki:

L.p.

Imię i nazwisko uczestnika

konkursu

Miejsce

Szkoła

Imię i nazwisko przygotowującego nauczyciela

1.

Natalia Galas

I

Ryglice

Wiesława Kawa

2.

Kinga Kiermasz

II

Zalasowa

Halina Kurek

3.

Daria Morąg

III

Ryglice

Wiesława Kawa

4.

Julia Matug

wyróżnienie

Zalasowa

Krystyna Olszówka - Łępa

5.

Daria Bocheńska

wyróżnienie

Lubcza

Irena Wróbel

 

Tak laureaci, jak i uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe, a przygotowujące ich nauczycielki pisemne podziękowania tudzież  herbaciane różyczki.

Honorowy patronat nad I Konkursem „Mały Gminny Mistrz Ortografii” objąłBurmistrz  Gminy Ryglice Bernard Karasiewicz.

Przygotowaniem konkursu i jego organizacją zajęły się P. Jolanta  Sarad i P. Katarzyna Radziszewska.

 

przejdź do galerii

Wróć