Informacje Ogólne

I etap szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych seniorów już za nami

                Miło nam poinformować, że w siedzibie Klubu Seniora działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryglicach odbyło się uroczyste zakończenie kursu komputerowego dla seniorów z Ryglic w ramach projektu „Małopolski e-senior”

                Burmistrz Ryglic P. Paweł Augustyn oraz Dyrektor GOPS P. Anna Mikrut  wręczyli seniorom dyplomy ukończenia kursu, a także tablety, na których pracowali podczas szkoleń wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

                Cieszy fakt, że seniorzy z naszej gminy tak chętnie podejmują nowe wyzwania, z dużym zaangażowaniem uczestniczą w tego rodzaju inicjatywach. Kolejna grupa seniorów, tym razem z Klubu Seniora w Lubczy, rozpocznie już od lutego br. cykl szkoleń komputerowych.

 

W ramach szkolenia, seniorzy uczestniczą w 15 spotkaniach w wymiarze 3 godzin lekcyjnych, w czasie których nabywają umiejętności m.in. z zakresu pierwszych kroków z tabletem i Internetem, oceny wiarygodności źródeł w Internecie, obsługi poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej, skypa, zarządzania tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP.

 

Koordynatorem działań na terenie naszej gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,w którym można jeszcze dokonywać zapisów na kolejne edycje szkoleń (do wyczerpania limitu przewidzianych miejsc).

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa III. Oś Priorytetowa Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 do 30 sierpnia 2020 r. przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej.

Wróć