Informacje Ogólne

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2018

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2018

 

 

Odpady BIO do brązowego worka

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, koniecznym stało się wprowadzenie nowego rozwiązania dla gospodarstw segregujących odpady. Otrzymają one dodatkowy, brązowy worek na odpady biodegradowalne. To oznacza, że zamiast trzech: niebieski (papier), zielony (szkło), żółty (plastik) będą cztery worki. Konieczność segregowania odpadów biodegradowlanych obowiązuje  od dnia otrzymania brązowego  worka. Nie trzeba też segregować odpadów już nagromadzonych w pojemnikach na odpady zmieszane.

Do brązowego worka wrzucamy: liście, chwasty, trawę, rozdrobnione pędy i gałęzie roślin, pozostałości żywności.

Nie powinny się w nim znaleźć: opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po produktach żywnościowych, ziemia, kamienie.

.

Wróć