Informacje Ogólne

Gmina Ryglice nie będzie zatrudniać firm sprzątających w szkołach

Gmina Ryglice nie będzie zatrudniać firm sprzątających w szkołach

W ubiegłym roku były podejmowane działania mające na celu przejęcie utrzymania porządku w szkołach przez firmy sprzątające. Zostały wykonane pomiary pomieszczeń, powierzchni korytarzy i inne czynności mające na celu wycenę kosztów, które miałyby ponieść firmy sprzątające.

Analizując zyski i straty wynikające z zatrudniania firm sprzątających w szkołach, można zauważyć, że większość dyrektorów oczekuje ciągłej dyspozy- cyjności oraz elastyczności od osób sprzątających. Osoby te, w ramach swoich obowiązków, na bieżąco zapewniają porządek w szkole przy różnego rodzaju wydarzeniach jak: spotkania, apele, występy uczniów lub inne zdarzenia losowe.

Zatrudnienie firm sprzątających w konsekwencji miałoby negatywne korzyści dla społeczności szkolnej i mieszkańców naszej gminy. Nie możemy patrzeć wyłącznie przez pryzmat oszczędności i zwiększania obowiązków pracownikom.
W związku z tym podjąłem decyzję o niezatrudnianiu firm sprzątających w szkołach gminy Ryglice.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć