Informacje Ogólne

Gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach

Gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach

Gmina Ryglice otrzymała od Wojewody Małopolskiego dotację celową w kwocie 26 800 zł na dofinansowanie wyposażenia w szkołach gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze.

Każda ze szkół prowadzonych przez Gminę Ryglice ( Zalasowa, Lubcza, Kowalowa i Ryglice) otrzymała na ten cel kwotę 6 700 zł. Szkoły mogły zakupić m.in. kozetki, stoliki zabiegowe, szafki na przechowywanie leków, wagi medyczne ze wzrostomierzem, aparaty do pomiaru ciśnienia krwi, stetoskopy, środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów, przenośne apteczki pierwszej pomocy.

 

Zadaniem szkół było dostosowanie pomieszczeń, w których będzie mieścił się gabinet profilaktyki zdrowotnej, do wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

Dotację w kwocie 6 700 zł otrzymała również Publiczna Szkoła Podstawowa w Bistuszowej.

 

Mariola Zoń - inspektor

Wróć