Informacje Ogólne

Faktura elektroniczna - Dorzecze Białej

Faktura elektroniczna - Dorzecze Białej

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” sp. z o.o. informuje, że istnieje możliwość otrzymywania faktur elektronicznych wystawianych za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków. Aby można było otrzymywać faktury drogą elektroniczną należy zapoznać się z regulaminem korzystania z faktury elektronicznej, złożyć pisemne oświadczenie o akceptacji faktur w formie elektronicznej, podpisać aneks do zawartej umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków.

 

Po złożeniu oświadczenia i podpisaniu aneksu klient podaje stan licznika na ostatni dzień roboczy danego okresu rozliczeniowego. Stan wodomierza można podać, poprzez formularz dostępny na stronie www.dorzeczebialej.pl lub mailowo na adres: liczniki@dorzeczebialej.pl

 


Wszystkie wyżej wymienione dokumenty można pobrać ze strony internetowej www. dorzeczebialej.pl w zakładce elektroniczna obsługa klienta.

 

 

Więcej informacji w załączniku i na stronie:

http://www.dorzeczebialej.pl/dla-klienta/elektroniczna-obsluga-klienta/

 

Wróć