Informacje Ogólne

ERASMUS+ - SPOTKANIE MIĘDZYNARODOWE NAD MORZEM CZARNYM

Kolejna konferencja międzynarodowa w ramach projektu Augmented Basic Skills for Social Cohesion and Welfare odbyła się w dniach 26 – 30 listopada 2018 na Uniwersytecie Owidiusza w Konstancie (Rumunia).  Reprezentacja Stowarzyszenia Zalasowian w składzie: Katarzyna Mróz, Maria Romanowska i Barbara Golec aktywnie włączyła się w spotkanie organizowane przez Wydział Ekonomii tutejszej Uczelni.  Partnerzy projektu spotkali się w celu opracowania instrukcji i scenariuszy zajęć związanych z tematyką programu Erasmus+. Wypracowane rezultaty zostaną wykorzystane podczas organizowanych zajęć w instytucjach koordynatorów. Ważnym wydarzeniem był udział w międzynarodowej konferencji naukowej dotyczącej globalnego kryzysu ekonomicznego i wystąpienie z informacją o projekcie i działalności naszego Stowarzyszenia przed szerokim audytorium.  W świat przekazaliśmy pozytywne informacje o tym, jak w małej miejscowości jaką jest nasza Zalasowa udało się zrealizować tak wiele różnorodnych projektów. Słowo „kryzys” odmieniane było przez wszystkie przypadki i w różnych dziedzinach – od ekonomii począwszy a skończywszy na kryzysie rodziny. Lektorzy zwracali uwagę na związki różnorodnych dziedzin życia i jego wpływu nie tylko na gospodarkę ale także na funkcjonowanie społeczeństwa. Swoim wystąpieniem udowodniliśmy, że zaangażowanie w sprawy lokalne i współpraca pomiędzy różnymi organizacjami przynosi wymierne efekty dla całej społeczności lokalnej, pomaga przetrwać różne kryzysy a nasze działania i ich rezultaty imponują ludziom w Europie, czego dowodem były słowa uznania skierowane na nasze ręce od uczestników wykładu.

 

Wróć