Informacje Ogólne

DREWNO BUKOWE NA SPRZEDAŻ - PONOWIENIE INFORMACJI

DREWNO BUKOWE NA SPRZEDAŻ - PONOWIENIE INFORMACJI

Burmistrz Ryglic ponownie informuje, że Gmina Ryglice posiada do sprzedaży drewno bukowe tartaczne (wielkowymiarowe) .

 

Ogłoszenie o sprzedaży znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ryglicach pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umryglice,a,1414383,drugi-pisemny-ograniczony-konkurs-ofert-na-sprzedaz-drewna-tartacznego-bukowego.html

Wróć