Informacje Ogólne

DO WZIĘCIA PIENIĄDZE NA BUDOWĘ I RENOWACJĘ PRYWATNYCH SADZAWEK, STAWKÓW, OCZEK WODNYCH

DO WZIĘCIA PIENIĄDZE NA BUDOWĘ I RENOWACJĘ PRYWATNYCH SADZAWEK, STAWKÓW, OCZEK WODNYCH

                Mieszkańcy gminy Ryglice mogą starać się o pieniądze na  budowę i renowację zbiorników wodnych służących tzw. małej retencji wody, obejmujących wszelkie sadzawki, stawki, oczka wodne i zagłębienia na wodę gromadzoną dla potrzeb rolnictwa, z wykluczeniem stawów rybnych. Powierzchnia budowy lub renowacji zbiornika nie może być mniejsza niż 30 m2 i nie większa niż 5 000 m2. Maksymalne dofinansowanie wynosi 50 tys. zł., co stanowi do 80% kosztów zadania.

                Wnioski należy opracować zgodnie z Uchwałą Nr 756/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych i dostarczyć w terminie do 28 lutego 2018 r. na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Rolnictwa i Geodezji

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

 Adres do korespondencji: 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

 

Wzór wniosku, a także Uchwałę Nr 756/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (z późn. zm.) zamieszczono na stronie internetowej Województwa Małopolskiego:

www.malopolska.pl —> Urząd Marszałkowski —> Departament Rolnictwa i Geodezji —> Geodezja —> Ochrona Gruntów Rolnych ---> Zasady korzystania ze środków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

 

Więcej informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie pod nr tel. 12 63 03 440 lub 12 63 03 441.

 

Wróć