Informacje Ogólne

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

W latach 2015-2018 wybudowaliśmy na terenie gminy Ryglice chodniki o łącznej długości prawie 2500 m! Ich budowa kosztowała budżet gminy 2 mln 170 tys. zł.

 

Bezpieczniej mogą czuć się piesi poruszający się ul. Tarnowską w Zalasowej, gdzie wybudowano prawie 1100 m chodnika. Mieszkańcy gminy korzystają także z chodnika przy ul. Tarnowskiej w Ryglicach, którego odcinek o długości 725 m zrealizowano w 2016 r. Natomiast na bardzo ruchliwym skrzyżowaniu ul. Tarnowskiej i Podkarpackiej w Ryglicach wyznaczone zostało przejście dla pieszych. Zadanie to jest niezwykle ważne dla mieszkańców, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie rozwidlenia dróg znajdują się szkoły i ośrodek zdrowia. Z kolei w przysiółku Nadole w Lubczy wybudowano 370 m chodnika.

 

Nowy chodnik powstał również przy ul. Łokietka oraz przy ul. 11 listopada w Ryglicach. Przy ostatniej z tych dróg, wraz z chodnikiem wybudowana została część ogrodzenia "Nowego" Cmentarza Komunalnego. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia skarpy cmentarza kosztownym murem oporowym, wartość planowanego chodnika wraz z ogrodzeniem przekroczy 1 mln zł. Z tego względu budowa podzielona została na etapy, budowa kolejnego odcinka  zrealizowana zostanie w następnym roku.

 

To jednak nie koniec inwestowania w bezpieczeństwo mieszkańców gminy i turystów odwiedzających naszą gminę. W chwili obecnej projektowany jest chodnik na ul. Tuchowskiej w Ryglicach oraz ul. Tuchowskiej w Zalasowej. Trwają prace nad dokumentacją chodnika od Dylówki w stronę Ryglic w Uniszowej. Gotowy projekt czeka już na budowę ostatniego etapu chodnika przy ul. Tarnowskiej w Zalasowej - do granicy z Szynwałdem. W Lubczy zaplanowany do wykonania został chodnik od centrum w stronę Nagórza oraz w Woli Lubeckiej wzdłuż drogi powiatowej. Przewidywany do wykonania jest także chodnik w Bistuszowej prowadzący aż pod 'Kielanowicką Górę'.

 

Planowany do wykonania jest również odcinek chodnika w Joninach w stronę Kowalowej i Szerzyn. Tu inwestycja połączona zostanie z przebudową zjazdu do remizy OSP. Kowalowa może liczyć na realizację podobnego zadania na trasie od centrum w stronę Jonin. W przyszłorocznym budżecie zabezpieczone zostaną pieniądze na wykonanie projektu chodnika na ul. 11 listopada w Ryglicach (od skrzyżowania z ul. Batalionu Barbara w kierunku na Żurową).

 

Wróć