Informacje Ogólne

Czy powstanie w Ryglicach Spółdzielnia Socjalna?

Czy powstanie w Ryglicach Spółdzielnia Socjalna?
 
 
Rząd przewidział środki finansowe na zakładanie Spółdzielni Socjalnych, w których gmina może uczestniczyć. Na takie spółdzielnie możemy otrzymać dofinansowanie, do minimum 5 miejsc pracy, kwotę ok. 200 000,00 zł przez jeden rok. W dniu 20.05.2020 r. odbyło się spotkanie z Paniami z Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Ryglicach, przedstawicielem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa. Powołana spółdzielnia zajmowałaby się świadczeniem usług m.in. osobom, których nie obejmuje pomoc społeczna, a również potrzebują wsparcia. Adaptacja budynku po zakonie w Lubczy dla osób starszych i wykluczonych. Do końca maja będą trwać rozmowy nad tym, czym jeszcze taka spółdzielnia mogłaby się zajmować, świadcząc usługi dla naszych mieszkańców w szerszym zakresie. Ostatecznie 5 czerwca zostanie złożony wniosek o pozyskanie środków finansowych.
 
 
Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

Wróć