Informacje Ogólne

CORAZ BARDZIEJ REALNA BUDOWA SALI W BISTUSZOWEJ

W dniu wczorajszym gościliśmy na terenie gminy posła na sejm RP Pana Michała Cieślaka - przyjaciela i sympatyka naszego regionu. W rozmowie z burmistrzem Ryglic zapewnił, że cały czas wspiera nasze starania w pozyskaniu środków na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bistuszowej. Mamy nadzieję, że decyzja o dofinansowaniu budowy obiektu to kwestia najbliższej przyszłości. Wartość sali w Bistuszowej wstępnie wyceniona została na kwotę prawie 4 mln złotych. Planowany poziom dofinansowania to niemal 3 mln złotych.

Burmistrz Augustyn przedstawił także Panu posłowi  Cieślakowi i towarzyszącemu mu asystentowi, plany gminy Ryglice co do wnioskowania o dotacje krajowe i ze środków UE, z prośbą o wspieranie tych zamierzeń zarówno na drodze aplikowania o środki, jak i późniejszej realizacji.

 

Wróć