Informacje Ogólne

BURMISTRZ ZABIEGA O UTRZYMANIE KURSÓW AUTOBUSOWYCH

W ostatnich dniach wpłynęło pismo prywatnych przewoźników autobusowych obsługujących linie łączące gminę Ryglice z Tarnowem, informujące o całkowitym zawieszeniu sobotnich, niedzielnych i świątecznych kursów jak również kilku połączeń w dni powszednie.

 

Burmistrz spotkał sie z przedstawicielami przewoźnika w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, w trakcie którego zaproponował, aby problem połączeń autobusowych przedyskutować w szerszym gronie - z wójtem Marcinem Kiwiorem, który również jest zaniepokojony zmniejszeniem ilości przejazdów na terenie gminy Skrzyszów. Rozmowy przeprowadzone w Urzędzie Gminy Skrzyszów zakończone zostały decyzją przewoźników o utrzymaniu sobotnich, niedzielnych i świątecznych kursów, jednakże zawieszone zostało jedno z nierentownych połączeń w dni powszednie.

 

Dodatkowo Burmistrz Ryglic zwrócił się do przewoźników z prośbą o utrzymanie wszystkich kursów autobusowych - także w tych od poniedziałku do piątku - do końca 2019 r. Zorganizowanie transportu zastępczego w miejsce likwidowanych przejazdów  wymaga czasu.

 

 

Wróć