Informacje Ogólne

Burmistrz Ryglic uzyskał jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium

Bardzo się cieszę i dziękuję Radnym, że jednogłośnie udzielili mi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok.


Dziękuję również pracownikom Urzędu Miejskiego w Ryglicach, którzy wnieśli ogromny wkład w pracę, która pozwoliła mi na wykonanie budżetu w sposób prawidłowy.


Jednogłośne poparcie moich działań dodatkowo motywuje mnie do pracy nad rozwojem miasta i gminy Ryglice, aby wszystkim mieszkańcom żyło się po prostu lepiej.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

 

 

Wróć