Informacje Ogólne

ASFALTUJEMY DROGI

                Rozpoczęliśmy asfaltowanie kolejnych dróg. W pierwszej kolejności nowa nawierzchnia wykonywana jest na drodze na Czarną Wieś w Lubczy. Każda z dróg objętych remontem jest już odpowiednio przygotowana: wymieniono przepusty, wykonano podbudowę. Nowe nakładki asfaltowe o łącznej długości 7,3 km położone zostaną na następujących drogach gminnych:

- na Dębcok w Lubczy;

- ul. Sportowa w Zalasowej;

- ul. Mickiewicza w Ryglicach;

- na Podlesie w  Bistuszowej;

-na Nalepkę w Bistuszowej;

- ul. Witosa w Ryglicach;

- ul. Fredry w Ryglicach;

- na Kubicza w Bistuszowej.

                Już zakończona została budowa tłuczniowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych: na Kitę w Joninach oraz na Galasa w Zalasowej.

                W latach 2015-2018 na utrzymanie, budowę i modernizacje dróg przeznaczono 7 milionów złotych. Oznacza to nową nawierzchnię na prawie 19 km dróg gminnych. To także rozbudowa chodników, oświetlenia ulicznego, zimowe utrzymanie i bieżące remonty ubytków, przepustów, poboczy, wykaszanie, udrażnianie przydrożnych rowów, zakup kruszywa, regulacja stanu prawnego.

                W 2015 r. zostały wykonane 3 drogi: w Woli Lubeckiej, Kowalowej i Zalasowej. Ich łączna długość to ponad 2 km. W 2016 r. można było wyremontować już nawierzchnię 10 dróg (w sumie 6,2 km) – w Ryglicach, Kowalowej, Joninach, Lubczy, Bistuszowej i Zalasowej. Bilans kolejnego roku to wymiana nawierzchni na 8 drogach – w Zalasowej, Lubczy i Ryglicach (długość 3,2 km). W większości są to drogi, na remont których pozyskano dofinansowanie z FOGR lub dotację z MSWiA.

                Zdobycie pieniędzy wymaga spełnienia wielu warunków, dlatego też od lat dużą wagę kładziemy na regulację stanu prawego dróg,. Na ten cel co roku wydatkujemy około 50 tysięcy zł.

                Kolejne drogi zostały przygotowane i zgłoszone do odbudowy ze środków na usuwanie skutków nawalnych deszczy:

 

KOWALOWA:

- na Zaworskiego;

- na Bębna/Przybyłę;

- droga na Szmigla (na szkołę);

- droga na Piegłów  (boczna od drogi powiatowej na Budaki).

 

RYGLICE:

- ul. Boratyńskiego (łącznik do Łyczków, który jest obecnie utwardzany materiałem z odzysku) – pozostaje wyrównanie podbudowy i położenie nakładki asfaltowej);

- ul. Batalionu Barbara - 300 m z wymianą 2 przepustów;

- ul. Jastruna od Mickiewicza;

- ul. Słowackiego;

- ul. Piastowska.

Planujemy utwardzenie drogi na Galasa od ul. Piastowskiej oraz na Zabawę i Zbyluta od ul. Ks. J. Wyrwy.

 

LUBCZA:

- na A. Augustyna wraz z przebudową przepustu;

- droga na Budyń;

- droga za cmentarzem;

- droga na Chrobaka.   

Ze środków FOGR planujemy przebudować drogę na Siemek-Molek i na Kumięgę.

 

WOLA LUBECKA:

- droga na szkołę

 - dwie boczne drogi na Kokoczu.

 

ZALASOWA:

- ul. Kochanowskiego;

- ul. Krasińskiego;

- ul. Królowej Jadwigi;

- ul. Wł. Jagiełły.

Planowany jest także remont ul. Leśnej, tzw. Sielnej, ul. Reymonta, ul. Mickiewicza, dróg: na Kiermasza i na Filipa.

 

JONINY:

- na Psiodę;

- na Sikorskiego.

Ze środków FOGR planujemy przebudowę drogi na Archamowicza.

 

BISTUSZOWA:

- na Podrazika;

- na Skrzydłową.

 

UNISZOWA:

- na starą szkołę.

 

 

Wróć