Informacje Ogólne

Apel GOPS

Apel GOPS

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z apelem do mieszkańców gminy o bardzo poważne stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia dotyczące osób powracających z zagranicy.

 

W związku z zaobserwowanymi licznymi powrotami z zagranicy naszych mieszkańców i nasilonym ruchem związanym z załatwianiem spraw urzędowych dotyczących świadczeń 500+, bez stosowania się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia , a tym samym narażając innych mieszkańców jak również pracowników, prosimy w miarę możliwości o odłożenie na późniejszy termin osobistych wizyt
w GOPS oraz o załatwianie spraw urzędowych w formie elektronicznej ePUAP, Empatia.

 

Jeszcze raz zwracamy się z apelem do mieszkańców gminy powracających z zagranicy o pozostanie
w najbliższych dniach w domach, a w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych lub kontaktu z osobą zakażoną powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologicznej tel. 14 621 70 97.

Wróć