Informacje Ogólne

ANKIETA W SPRAWIE WYZNACZENIA NOWYCH OBSZARÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RYGLICE

ANKIETA W SPRAWIE WYZNACZENIA NOWYCH OBSZARÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RYGLICE

W związku z opracowywanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ryglice, informujemy, iż każdy zainteresowany ma możliwość wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących proponowanych obszarów wyznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz terenów pod sferę usług publicznych i rekreacyjnych a także nowych rozwiązań komunikacyjnych.

Konsultacje przeprowadzone są w formie ankiety on-line, której celem jest poznanie opinii mieszkańców w zakresie nowych obszarów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice. Kierunki inwestycyjne ujęte w ankiecie zostały zaproponowane przez mieszkańców poszczególnych miejscowości podczas wcześniejszych etapów konsultowania Studium (w trakcie zebrań z mieszkańcami). Ankietę wypełnić można w terminie do 28 listopada 2017r.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

Wróć