Informacje Ogólne

Aktywność drogą do zatrudnienia

W ramach projektu oferowane są: staże zawodowe, szkolenia zawodowe, zwrot kosztów dojazdu, wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy i inne formy wsparcia. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

Więcej informacji w załączonych materiałach.

Wróć