Informacje Ogólne

Akcja sterylizacji

Akcja sterylizacji

Burmistrz Ryglic, informuje, iż od 8 kwietnia do końca października 2019r., dofinansowana z budżetu Gminy Ryglice zostanie akcja sterylizacji suk i kotek z terenu Gminy Ryglice. Przeprowadzenie akcji jest próbą ograniczenia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice, które po odłowieniu trafiają do schroniska dla zwierząt (Azyl dla Psów i Kotów w Tarnowie). Dofinansowanie wyniesie 80,00 zł brutto do sterylizacji kotki,  zaś 100,00 zł brutto do sterylizacji suki.

 

W ramach akcji dofinansowane zostaną zabiegi:

a) sterylizacji suczek – 20 szt.

b) sterylizacji kotek – 37 szt.

O zakwalifikowanie do akcji mogą starać się mieszkańcy Gminy Ryglice, mający na bieżąco uregulowane zobowiązania w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Weryfikacja dotyczyć będzie wszystkich zobowiązań dotyczących danej nieruchomości.

Zamieszkanie weryfikowane będzie na podstawie złożonej przez mieszkańca Gminy Ryglice innej niż „zerowa” deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub po okazaniu dokumentu potwierdzającego adres zameldowania i zamieszkania na terenie Gminy Ryglice lub na podstawie złożonego oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Ryglice.

 

Wymagana jest również kserokopia aktualnego zaświadczenia szczepienia przeciwko wściekliźnie w przypadku suk.

 

O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W celu wzięcia udziału w akcji należy w czasie jej trwania złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim    w Ryglicach, którego wzór przedstawiamy w załączeniu.

 

Na jednym formularzu wniosku można zgłosić jedno zwierzę.

 

Zabiegi sterylizacji z dofinansowaniem wykonywane będą wyłącznie w:

a)      Gabinecie Weterynaryjnym Agnieszka Kobos, Jodłowa 69, tel. 511 071 714 lub

b)      Gabinecie Weterynaryjnym Agnieszka Kobos, ul. Grodzka 12, 39-220 Pilzno,

tel. 511 071 714

 

Więcej informacji na temat akcji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, pokój nr 04 i 05 na parterze budynku oraz pod nr tel. 14 644 36 45; 14 644 31 54

 

 

Wróć