Kierownictwo UM w Ryglicach
 

Burmistrz Ryglic mgr inż Bernard Karasiewicz

 

Zastępca Burmistrza Ryglic
mgr Anna Gieracka

 

Skarbnik Gminy mgr Agnieszka Maduzia
Sekretarz Gminy mgr Seweryn Gutkowski
Sekretarz Gminy mgr Seweryn Gutkowski