VIII Parada Orkiestr Dętych

03.05.2017 VIII Parada Orkiestr Dętych Rynek w Ryglicach Ośrodek Kultury w Ryglicach 14 6443 638 Eliminacje powiatowe – powiat tarnowski i dąbrowski – do Małopolskiego Przeglądu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY. Ważnym celem jest stworzenie okazji do konfrontacji i wymiany doświadczeń instruktorów i kapelmistrzów amatorskich orkiestr dętych. Więcej informacji: www.kulturaryglice.pl

Lokacja: Rynek w Ryglicach

Wróć