Burmistrz

Burmistrz Ryglic
mgr inż
Bernard Karasiewicz