Burmistrz

Burmistrz Ryglic – mgr inż Bernard Karasiewicz